راهنما


راهنمای نحوه ارسال

 

در محدوده داخل شهر اصفهان ارسال با پیک ، به شرح روبرو انجام می شود.


  • سفارش بیش از 120 هزار تومان و وزن کمتر از 10 کیلو : با انتخاب ارسال توسط پست( در زمان ثبت سفارش )  ، اتوماتیک وار ، ارسال رایگان محاسبه شده و هزینه جهت حمل و نقل دریافت نمی شودو ارسال توسط پیک رایگان انجام می شود.
  • سفارشات کمتر از 120 هزار تومان : ارسال را پست انتخاب نمایید و هزینه ارسال اتوماتیک وار در فاکتور شما درج شده و ارسال با پیک انجام می شود .
  • در صورتی که سفارشات تا قبل از ساعت 16 نهایی گردد ارسال در همان روز انجام می شود در غیر اینصورت روز بعد بجز ایام تعطیل انجام می گردد .
در محدوده خارج از شهر اصفهان و استانهای دیگرارسال توسط پست انجام می گیرد و هزینه پست اتوماتیک وار در فاکتور شما درج می شود . و سفارش بین 2 تا 4 روز بسته به ایام کاری و تعطیل به دست شما می رسد